Reklamacje

Podczas składania reklamacji na części elektryczne: kompresory A/C, alternatory, wtryski, przepływomierze powietrza, sondy lambda, zawory EGR oraz przepustnice obowiązkowe jest podanie kodu wady ustalonego przez narzędzia diagnostyczne wraz z wynikiem testu (wraz z wartościami ) oraz raportem wady. Potrzebna jest również kopia faktury lub inny dowód gdzie możemy sprawdzić w jaki sposób nastąpił montaż i jakie części wymieniono.
Np. Wtrysk - zbiornik paliwa i rura muszą być wyczyszczone, filtr paliwa zmieniony.

W przypadku reklamacji kompresorów klimatyzacji należy przedłożyć fakturę potwierdzającą wykonanie niezbędnych czynności wymaganych przez producentów, tj:

a) sprężarkę zalać właściwym olejem (ilość i rodzaj oleju zgodny z wymaganiami technicznymi dla kompresora i czynników R-12, R134A, R1234yf)
UWAGA: instalacja i zalanie olejem kompresorów sterowanych elektrozaworem przeprowadzić zgodnie z procedurami serwisowymi podanymi przez producenta auta.

b) przepłukać układ klimatyzacji urządzeniem i płynami do tego przeznaczonymi

c) wymienić na fabrycznie nowe: - osuszacz/zasobnik klimatyzacji - zawór rozprężny / dyszę dławiącą - skraplacz (w przypadku skraplaczy równoległych)

d) przepłukać układ i części niewymienione na nowe w celu usunięcia zanieczyszczeń

Brak potwierdzenia wykonania w/w czynności łaczy się z odrzuceniem reklamacji ze względu na niewłaściwy montaż.

Poniżej znajduje się do pobrania protokół reklamacyjny:

Kontaktuj nas

+48 32 775 99 60
eCat Katalog elektroniczny
CZŁONEK GRUPY RHIAG Rhiag